Beste fondsen

(Her)ken jij de beste fondsen?

Ga je naar je bank, surf je op het internet of lees je de blog van een beursanalist, iedereen heeft zijn eigen interpretatie over wat de beste fondsen zijn. Dat komt vaak ook omdat ze betaald worden om bepaalde beleggingsfondsen als ‘beste fondsen’ aan te raden. Maar zijn dat wel de beste fondsen? En hoe kun je een beter presterend beleggingsfonds zelf herkennen?

De kenmerken van de beste fondsen

De referte-index

Een goed beleggingsfonds is een fonds dat een mooi rendement aflevert tegen een aanvaardbaar risico en beter presteert dan het gemiddelde van zijn sector. Maar hoe meet en weet je dat? In de eerste plaats heb je iets nodig om te vergelijken. Zo is een rendement van 4% per jaar aan de magere kant als het gemiddelde binnen dezelfde sector 6% per jaar bedraagt. Daarom wordt gebruik gemaakt van de referte-index of benchmark. Beleg je bijvoorbeeld uitsluitend in aandelen van grote, Belgische bedrijven, dan is je referte-index de Bel20. Die geeft weer hoe de koersen van de 20 grootste Belgische aandelen op de beurs van Brussel evolueren.

De beste fondsen zijn fondsen die op lange termijn beter presteren dan hun benchmark of referte-index, zonder dat ze hiervoor extra risico moeten nemen.

Het fondsenrisico

Een beleggingsfonds dat net beter presteert dan zijn benchmark is een goed fonds. Maar een tweede fonds dat dezelfde benchmark volgt en dezelfde goede prestatie neerzet met minder schommelingen, is te verkiezen omdat het standvastiger is. 

Het onder controle houden van de beweeglijkheid of volatiliteit van een fonds, bepaalt mee of het fonds behoort tot de categorie van beste fondsen.

De beleggingshorizon

De relatieve prestatie van een fonds, d.w.z. de prestatie tegenover zijn benchmark, schommelt in de tijd. Soms scoort het fonds beduidend beter, soms juist niet. Wanneer je de kwaliteiten van een fonds tegen het licht houdt, moet je rekening houden met een voldoende lange beleggingshorizon. Meestal gebruikt men in de sector hiervoor een periode van drie jaar. Bij Soli-Safe kiezen we voor beduidend langere periodes omdat dit een realistischer beeld schept.

Een voldoende lange beleggingshorizon is essentieel om de kwaliteiten van een fonds goed in te kunnen schatten.

(Her)ken de beste fondsen

De beste fondsen zijn fondsen die het over een periode van minstens drie jaar consistent beter doen dan hun benchmark, zonder dat ze meer risico nemen en meer schommelen dan hun benchmark. Ze slagen erin hun referte-index te verslaan door actief te kopen en te verkopenen door sommige sectoren of aandelen tijdelijk niet te volgen, te overwegen of onderwegen (bijvoorbeeld de financiële sector tijdens de financiële crisis). In de praktijk zullen ze vaak voor een belangrijk deel (bijv. 75%) de samenstelling van hun benchmark volgen, maar het saldo zullen ze volgens eigen inzichten beleggen, weliswaar zonder buiten de krijtlijnen van hun beleggingspolitiek te treden. In het jargon noemt men dit actief beheerde deel ‘active share’.

En hoe werkt dit in de praktijk?

Wat betekent dit nu allemaal in de praktijk? En meer bepaald voor beleggers in Bel20-fondsen? Op 30 april 2017 tellen we 14 fondsen die beleggen in Belgische aandelen en die minstens tien jaar bestaan. De top drie is als volgt (in het groen aangeduid); ter vergelijking geven we ook de prestatie weer van de Bel20 (inclusief herbelegging van ontvangen dividenden - in het blauw) en van het slechtst presterende fonds (in het rood).

De beste fondsen: de feiten

Eerst en vooral is het duidelijk dat actief beheerde fondsen de prestaties van hun benchmark beduidend kunnen overtreffen. Het best presterende fonds doet het over 10 jaar ongeveer 5 keer beter dan zijn referte-index en bijna 15 keer beter dan het slechtst presterende. Je zult maar de ‘tegenslag’ hebben dat je bank je indertijd het slechtst presterende fonds heeft aangeraden… 

Daarnaast is het bemoedigend om vast te stellen dat aandelenbeleggingen op lange termijn zelfs de zwaarste financieel-economische rampspoed te boven komen. Op het dieptepunt van de financiële crisis in 2008-2009 verloor het best presterende fonds meer dan 50% van zijn waarde in vergelijking met begin mei 2007. Eind april 2017 is het echter meer dan in waarde verdubbeld vergeleken met dezelfde begindatum. Dit bewijst eens te meer dat het de moeite loont om op lange termijn aandelenbeleggingen te verkiezen boven beleggingen in spaarboekjes, kasbons e.d. Maar je moet wel met de grote beweeglijkheid van de koersen kunnen leven. Je risicoprofiel respecteren is dus van groot belang.

Een antwoord op die grote beweeglijkheid zijn de koerssignalen van Soli-Safe. Draaien de beurzen neerwaarts, dan krijg je van ons meteen een seintje om tijdelijk uit te stappen tot de storm is overgewaaid. Uiteraard krijg je van ons ook een signaal als de kust weer veilig is. Volg je die signalen trouw op, dan zou je belegging in het best presterende Bel20 fonds geen rendement van meer dan 100% hebben opgeleverd, maar van bijna 200%, of net niet het dubbele. 

Soli-Safe wijst je de weg naar de beste fondsen op basis van een volledig onafhankelijke aanpak. Wij hebben geen enkel commercieel of ander belang bij het noemen van deze fondsen. Je kunt ze ook niet via ons kopen; daarvoor moet je een beroep doen op een financiële instelling.

Wil je meer weten over Soli-Safe? Bekijk hier onze oplossingen:

Koerssignalen
Beleggingsfondsen
Beleggingsportefeuille
Extra inkomen

Ja, ik wil succesvol beleggen

Soli-Safe Investment Software (Soli-Safe)® is een handelsmerk van Precisis nv, Ternat Office Center, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België, Ondernemingsnummer BE0889.513.358. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de in deze webstek gepresenteerde ideeën en concepten, grafieken en tabellen of gelijk welke andere inhoud, is strikt verboden. ©Alle rechten voorbehouden. Zie de Disclaimer.