Beleggen voor dummies

Beleggen voor dummies: beleggingstermen

Als je wilt beginnen met beleggen is het nodig om de taal van het beleggen te leren. Het gaat om jouw geld, dus ben je maar beter goed voorbereid zodat je weet wat je doet. In ‘beleggen voor dummies’ verduidelijken we graag enkele begrippen die je best kent vóór je start.

Aandeel: Om een bedrijf op te starten en te laten groeien zijn ondernemers steeds op zoek naar investeerders. Als je een aandeel koopt van een bedrijf word je aandeelhouder. Dit maakt van jou een stukje mede-eigenaar van de onderneming en deel je in het wel en wee.  

Activaklassen: De beleggingscategorieën of soorten beleggingen (obligaties, aandelen, grondstoffen, vastgoed,...) worden ook de verschillende grote activaklassen genoemd. 

Doelvermogen: Als je belegt, heb je een doel voor ogen dat je wilt behalen. Je wilt bijvoorbeeld dat de 2.000 euro die je belegt, op een bepaalde termijn 3.000 euro wordt. 3.000 euro is dan je doelvermogen.

Beleggingsfonds: Een beleggingsfonds belegt in een groot aantal individuele aandelen al of niet gespreid over verschillende activaklassen, regio’s of sectoren. Zo bestaan er fondsen die wereldwijd beleggen in alle activaklassen, terwijl andere zich beperken tot bijvoorbeeld de eurozone of die uitsluitend in aandelen van energiebedrijven beleggen. Beleggen via een fonds, betekent dat je hierdoor altijd een mooie spreiding in je beleggingsportefeuille realiseert. Dankzij deze spreiding vermindert bovendien je beleggingsrisico. 

Effectenbeurs: Beleggen doe je op een effectenbeurs. Die beurs is een markt waarop financiële producten van bedrijven, instellingen en van de overheid worden verhandeld. Op deze markt kun je aandelen, obligaties, opties, beleggingsfondsen en valuta’s kopen en verkopen. Ook aandelen en leningen van vastgoedbedrijven kan je hier verwerven. 

Beleggersprofiel: Iedereen die belegt heeft een verschillend beleggersprofiel. Dit profiel wordt aan de hand van een vragenlijst opgesteld door de financiële instelling waar je van plan bent om te gaan beleggen. Je beleggersprofiel bepaalt hoeveel risico jij als persoon best mag en kunt nemen. Het is niet alleen nuttig om te bepalen hoeveel risico je aankunt, het bepalen van je beleggersprofiel is ook wettelijk verplicht. 

Dividend: Als je aandelen koopt van een bedrijf, krijg je vaak een dividend uitgekeerd. Dit is een deel van de door het bedrijf gemaakte winst die jou, als aandeelhouder, toekomt. Dividend komt bovenop eventuele koerswinst. Dividenden worden meestal jaarlijks uitgekeerd, maar vooral Amerikaanse bedrijven, betalen ook kwartaaldividenden uit.  

Koerswinst: Die verkrijg je als je je aandelen verkoopt voor een hoger bedrag dan dat je ze gekocht hebt.

Koersverlies: Je maakt koersverlies als je je aandelen verkoopt voor een lager bedrag dan je ze gekocht hebt.

Volatiliteit: Volatiliteit meet de beweeglijkheid van de koers van een aandeel. Schommelt de koers sterk? Dan spreek je van een hoge volatiliteit.

Duurzaam beleggen: Duurzaam of maatschappelijk verantwoord beleggen (in het Engels ‘Socially Responsible Investing - SRI’) is beleggen in bedrijven die het milieu en de mensenrechten respecteren en die hun activiteiten op een transparante manier uitoefenen.

Koerssignalen: Soli-Safe ontwikkelde een algoritme waarbij op basis van tal van statistische variabelen trends worden herkend. Deze dalende of stijgende trends veroorzaken koerssignalen die aangeven wanneer het tijd is om jouw beleggingen van de hand te doen of net tot aankoop over te gaan.

Beleggingsportefeuille: Je beleggingsportefeuille is een overzicht van al jouw beleggingen. Om rendabel te beleggen en tegelijkertijd de risico’s te beperken, is het belangrijk je beleggingen goed te spreiden.  

Liquiditeiten: Dit zijn geldmiddelen die onmiddellijk beschikbaar zijn zoals een spaarboekje of zichtrekening. Actueel is hun rentevergoeding onbestaand tot zeer laag.

Rendement: Dit is een percentage dat weergeeft hoeveel een belegging opbrengt of heeft opgebracht. Het rendement wordt meestal gemeten over een periode van een jaar. Men spreekt over een positief rendement als op het einde van een periode je beleggingsportefeuille meer waard is dan bij aanvang, en omgekeerd. Vastrentende effecten zoals obligaties, leveren een rendement af dat bij voorbaat vastligt, bijvoorbeeld 2% per jaar. Voor aandelen is dit niet het geval: het jaarlijkse dividend schommelt en eventuele koerswinst is niet verzekerd.

Beleggingshorizon: Je beleggingshorizon is de termijn waarop je belegt. Als je bijvoorbeeld van plan bent in een beleggingsfonds voor een periode van 15 jaar te stappen, dan is je beleggingshorizon 15 jaar.

Risicograad: Bij Soli-Safe wordt een beleggingsfonds gekoppeld aan een risicograad. Iemand die bijvoorbeeld veel risico wilt nemen, zal kiezen voor een avontuurlijke risicograad. 

Huisfondsen: De meeste financiële instellingen promoten de eigen beleggingsfondsen; deze noemt men huisfondsen. Hoewel er uitzonderingen zijn, presteren huisfondsen veelal middelmatig tot zwak. Daarom verdient het de voorkeur een beroep te doen op ‘open architectuur’ (zie verder). 

Koopkrachtverlies: Koopkrachtverliesbetekent dat je met eenzelfde bedrag - als gevolg van de muntontwaarding of inflatie - almaar minder kunt kopen. Actueel is dit een groot gevaar voor vastrentende beleggingen zoals spaarboekjes en obligaties. De geboden rente is veel lager dan de muntontwaarding waardoor je, zonder het te beseffen, verarmt.

Inflatie: We spreken van inflatie als het algemene prijspeil stijgt. Meer uitleg over inflatie met voorbeelden lees je hier.

Instapkosten: Als je belegt in een fonds, is het mogelijk dat je instapkosten moet betalen. Deze variëren van 0% tot 5%. Soli-Safe heeft een handige gids samengesteld die je zegt waar je welke fondsen tegen de laagste kosten kunt kopen.

Uitstapkosten: Als je een fonds wilt verkopen, moet je soms uitstapkosten betalen. Die komen echter niet vaak voor en bedragen zelden meer dan 1%. 

Lopende kosten: Ook wel LKF (lopende kostenfactor) genoemd. Dit zijn de jaarlijkse kosten die een fonds moet betalen onder meer voor beheer, boekhouding en belastingen. Het percentage is afhankelijk van de activaklasse waarin het belegt. 

Transactiekosten: De kosten die een fonds maakt wanneer het zelf effecten koopt en verkoopt. 

Open architectuur: Geen enkele fondsenpromoter heeft alleen maar uitstekend presterende fondsen in de aanbieding. Het komt er bijgevolg op aan zorgvuldig na te gaan waar je de consistent beter presterende fondsen kunt vinden. Soli-Safe heeft een handige gids samengesteld die je daarbij kan helpen.

Zo, hopelijk hebben deze termen wat duidelijkheid voor jou geschapen. Denk je dat je klaar bent om de stap te zetten naar beleggen? Bekijk dan hier hoe wij je kunnen helpen. Kun je nog wat meer informatie gebruiken? Lees dan hier de blog over investeren voor beginners of download onze handige startersgids.

Ja, ik wil de startersgids downloaden

Soli-Safe Investment Software (Soli-Safe)® is een handelsmerk van Precisis nv, Ternat Office Center, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België, Ondernemingsnummer BE0889.513.358. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de in deze webstek gepresenteerde ideeën en concepten, grafieken en tabellen of gelijk welke andere inhoud, is strikt verboden. ©Alle rechten voorbehouden. Zie de Disclaimer.