spaarboekje

De alternatieven voor het spaarboekje

Je leest het wekelijks in de media of hebt het zelf al ondervonden: spaarboekjes renderen nauwelijks nog. Vandaag is de gangbare rente 0,11% per jaar (basisrente + getrouwheidspremie), terwijl de inflatie 2% en meer per jaar bedraagt. De ontvangen rente is dus onvoldoende om je koopkrachtverlies goed te maken. Wil je meer rendement? Dan zijn er verschillende alternatieven.

Hoogrentende spaarrekening 

De spaarboekjes van kleinere instellingen halen vandaag een rendement tot 1,20% (inclusief getrouwheidspremie). Hun lagere kosten en hun ambitie om marktaandeel te winnen op grootbanken zorgen ervoor dat zij een hoger rendement kunnen bieden. De overheid garandeert ook het kapitaal van hoogrentende spaarboekjes tot 100.000 euro per persoon en per instelling. Met deze spaarboekjes verlies je nog altijd aan koopkracht, maar wel minder dan met een klassiek spaarboekje. 

Kasbon of termijnrekening 

Als je een kasbon koopt bij een bank, leen je eigenlijk geld aan die instelling. In ruil hiervoor betaalt de bank je jaarlijks een interest van actueel ongeveer 0,5% uit (kasbon op 10 jaar). Een termijnrekening werkt volgens hetzelfde principe: ook hier is de rente laag en moet je je geld lange tijd missen. Bovendien zijn dit bruto interesten. Bruto naar netto kost je de roerende voorheffing van 30%. Rekening houdend met de hoge inflatie, zijn deze alternatieven bijgevolg niet erg aantrekkelijk. 

Tak 21 verzekering

Als je je spaargeld in alle rust  en zonder risico’s wilt laten renderen is er de Tak 21 verzekering, met kapitaalsgarantie. Zo je je geld minimum 8 jaar kunt missen, betaal je geen roerende voorheffing. Het gewaarborgde rendement is ook hier niet hoog (actueel rond 0,75%), maar je hebt recht op winstdeelname waardoor het totale rendement kan aandikken. Nadelen van de tak 21 verzekering zijn de verzekeringstaks van 2% en de instapkosten die soms hoog kunnen oplopen. Tel je de plussen en de minnen samen, levert de tak 21 verzekering je echter evenmin voldoende rendement op om de inflatie bij te benen. 

Obligaties

Om een bedrijf op te starten, of om het te laten groeien, geven sommige ondernemingen obligaties met een vaste looptijd uit. Ze doen dan rechtstreeks een beroep op spaarders. Ook de overheid maakt hiervan gebruik. De rente op obligaties is actueel echter uitzonderlijk laag. Voor korte looptijden is ze zelfs negatief: m.a.w. In plaats van rente te ontvangen moet je de uitgever van de obligatie rente betalen. Dit is actueel bijvoorbeeld het geval met Duitse overheidsobligaties op termijnen tot vijf jaar. Te gek voor woorden? Maar de realiteit van vandaag..  

Hogere obligatierentes zijn mogelijk wanneer je kiest voor een andere munt dan de euro en/of wanneer je tevreden bent met minder stevige bedrijven of overheden. Je neemt dan echter risico’s: de munt waarin je belegt (bijvoorbeeld de Amerikaanse, Australische of Nieuw-Zeelandse dollar) kan minder waard worden tegenover de euro (het omgekeerde kan natuurlijk ook). Koop je obligaties van een bedrijf dat het financieel moeilijk heeft, dan krijg je weliswaar een hogere rente, maar je loopt het risico dat het bedrijf in kwestie niet langer aan zijn verplichtingen kan beantwoorden, tot zelfs over kop gaat. Dan ben je al je centen kwijt...  

Inflatie vreet aan je koopkracht

Met het spaarboekje en bovenstaande alternatieven beleg je in schulden: je leent je geld uit aan een financiële instelling, overheid of bedrijf; in ruil krijg je een vergoeding of intresten en de belofte dat je kapitaal na verloop van tijd terug ter beschikking komt.. Maar omdat de inflatie vandaag beduidend hoger is dan de rente die je ontvangt, daalt de koopkrachtwaarde van je kapitaal en van de ontvangen interesten. Na verloop van tijd kan je met hetzelfde bedrag steeds minder van hetzelfde goed kopen. 

Beleggen in aandelen

Soli-Safe kiest voor een andere invalshoek en raadt klanten op zoek naar een regelmatig inkomen aan om te beleggen in aandelen die een hoog dividend uitkeren. Je verwerft hiermee niet alleen een veel hoger inkomen, je beschermt ook je spaargeld tegen inflatie. Activa zoals gebouwen, gronden, installaties, grondstoffen... (deze noemt men reële activa) stijgen in prijs als de inflatie oploopt.  

Om reden van het lagere risico geeft Soli-Safe de voorkeur aan beleggingsfondsen en ETF-fondsen (die zijn beleggingsfondsen die op de beurs staan genoteerd). In beide gevallen passen we onze koerssignalen-methodologie toe. Je zult de waarde van je beleggingen nog altijd zien schommelen, maar je vermijdt zware koersverliezen. Dankzij onze koerssignalen weet je precies wanneer het een goed moment is om te kopen, te verkopen of om in te stappen. 

Als je belegt in aandelen, zal je rendement beduidend hoger liggen dan bij een spaarboekje of enig ander traditioneel spaaralternatief. In de door Soli-Safe geselecteerde ETF-fondsen, ligt je onmiddellijke dividendinkomen tussen 2% en 4% (na 30% roerende voorheffing), terwijl je op termijn ook kunt rekenen op mogelijk belangrijke koerswinsten. Je totale jaarlijkse rendement zal hierdoor tussen 6% en 9% liggen (dit zijn cijfers over de laatste tien jaar, afhankelijk in welke regio en sector je zou hebben belegd).

De Soli-Safe aanpak

Nieuwsgierig naar onze koerssignalen-methodiek of had je graag meer info over onze manier van werken? Lees hier meer over onze aanpak of contacteer ons voor meer info. We helpen je graag verder.

Soli-Safe Investment Software (Soli-Safe)® is een handelsmerk van Precisis nv, Ternat Office Center, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België, Ondernemingsnummer BE0889.513.358. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de in deze webstek gepresenteerde ideeën en concepten, grafieken en tabellen of gelijk welke andere inhoud, is strikt verboden. ©Alle rechten voorbehouden. Zie de Disclaimer.