Beleggersprofiel

Een beleggersprofiel: risico op maat

Een hoger rendement behalen zonder dat je meer risico neemt, bestaat niet. Beleggen brengt dus in zekere zin altijd een risico met zich mee. Een risico dat je het best kunt omschrijven als de kans dat het resultaat van je belegging anders uitdraait dan verwacht. Hoeveel risico je neemt, dat bepaal je zelf aan de hand van je beleggersprofiel. Dit beleggersprofiel zorgt ervoor dat je kiest voor een risico dat bij jou en je doel past.

Stel, je koopt een fonds dat belegt in aandelen van grote Europese bedrijven zoals BMW, Nestlé of Unilever. Je weet dat deze aandelen op heel lange termijn een totaalrendement afleveren - koerswinst en dividenden samen - van gemiddeld iets meer dan 7% per jaar. Bewust of onbewust reken je erop dat dit rendement je in de toekomst in de schoot valt. Maar aan de andere kant besef je maar al te goed - de bankencrisis van 2008 ben je nog niet vergeten - dat er geen rozen zonder doornen zijn.  

Iedereen die belegt heeft een verschillend beleggersprofiel

Als je op lange termijn gemiddeld 7% rendement per jaar wil binnenhalen, zal je soms jaren met lagere tot negatieve rendementen kennen, afgewisseld met positieve uitschieters. Deze beweeglijkheid die in het jargon volatiliteit heet, is iets waar veel mensen moeilijk mee kunnen leven. En dat is best begrijpelijk. Want als je bijvoorbeeld belegt met de intentie om binnen vijf jaar een nieuwe auto te kopen, dan wil je het niet meemaken dat in het vierde jaar je portefeuille plots 15% verliest. Daarom: iedereen die belegt heeft een verschillend beleggersprofiel. Dit beleggersprofiel kan dus te maken hebben met je beleggingshorizon, maar ook met je persoonlijkheid: als het stormt op de beurzen slaapt niet iedereen even rustig in…

Het bepalen van je beleggersprofiel: een noodzaak én een verplichting

Het is niet alleen noodzakelijk om te bepalen hoeveel risico je wilt en kunt lopen, het bepalen van je beleggersprofiel is ook wettelijk verplicht. Als je beleggingsfondsen koopt, zal de financiële instelling waar je dat doet, vragen stellen om je beleggersprofiel te bepalen. Spijtig genoeg is deze vragenlijst niet vrij van kritiek. Zo krijg je bijvoorbeeld soms een defensief beleggersprofiel aangemeten en word je vervolgens richting kasbons en obligaties geduwd. Deze producten bewegen niet tot veel minder in vergelijking met bijvoorbeeld aandelen. Maar zijn ze daarom zonder risico? Helemaal niet! Ze staan onder meer bloot aan het risico van oplopende inflatie. De interest die ze opleveren is veel te laag om zelfs maar de prijsstijgingen bij te benen. Op de vervaldag krijg je weliswaar je kapitaal terug, maar intussen is het prijzenpeil misschien met 20% gestegen zodat je flink aan koopkracht hebt ingeboet en dus armer bent geworden. 

Soli-Safe en beleggingsrisico

Zelf onderscheiden we acht risicograden. We sommen ze even voor je op van weinig naar veel risico. 

  1. Minimale risicograad
  2. Conservatieve risicograad
  3. Defensieve risicograad
  4. Gematigde risicograad
  5. Gemiddelde risicograad
  6. Dynamische risicograad
  7. Avontuurlijke risicograad
  8. Contraire risicograad

Soli-Safe kiest volop voor beleggen in aandelen en doet tegelijkertijd uitsluitend een beroep op fondsen. Als je belegt in fondsen, vermindert het risico van beleggen in individuele aandelen doordat je een gespreide beleggingsportefeuille op zak hebt. Bij Soli-Safe kom je te weten wanneer je tijdig in of uit een beurs stapt. Dit doen we aan de hand van koerssignalen. Op die manier geniet je van de hogere rendementen die aandelenbeleggingen op lange termijn afleveren, zonder dat je de soms forse correcties moet ondergaan. Ben jij klaar om de stap naar meer rendement te zetten? Bekijk hier hoe wij jou kunnen helpen. Wil je liever eerst nog wat meer informatie over beleggen? Download dan onze handige startersgids.

Ja, ik wil succesvol beleggen

Soli-Safe Investment Software (Soli-Safe)® is een handelsmerk van Precisis nv, Ternat Office Center, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België, Ondernemingsnummer BE0889.513.358. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de in deze webstek gepresenteerde ideeën en concepten, grafieken en tabellen of gelijk welke andere inhoud, is strikt verboden. ©Alle rechten voorbehouden. Zie de Disclaimer.