Nu beginnen met beleggen?

Nu beginnen met beleggen? Of beter even wachten?

Je wilt graag gaan beleggen, maar je twijfelt eraan of het nu het goede moment is. Op lange termijn verdien je met aandelen het meeste, maar ze kunnen flink schommelen. Zomaar in de beurs stappen, is dus geen goed idee. Deze blog vertelt je er meer over.

Nu beginnen met beleggen? Of beter even wachten?

Je leest wel eens dat het geen belang heeft wanneer je met beleggen begint. Heel wat onderzoek heeft immers aangetoond dat op lange termijn aandelen altijd een hoger rendement afleveren dan obligaties, kasbons of spaarboekjes. Dat is zonder meer correct, alleen kan de lange termijn soms wel heel erg lang uitvallen. Zo noteerde de bekendste Europese aandelenindex, de EuroStoxx50, in maart 2000 op zijn historisch maximum, intussen is dat zo’n 18 jaar geleden. Vandaag heeft deze index nog meer dan 35% goed te maken en dit nadat hij al sinds 9 jaar een stijgende trend volgt. Het is dus van groot belang niet zomaar op een willekeurig tijdstip in de beurs te stappen.

Het ideale instapmoment bestaat niet

Spijtig genoeg, bestaat er niet zoiets als het ideale instapmoment. Achteraf beschouwd - maar dat is natuurlijk gemakkelijk - moest je je hele vermogen op 9 maart 2009 in aandelen hebben gestopt. Toen stond bv. de EuroStoxx50 index op 1.809,98 punten. Negen jaar later noteert hij 89,1% hoger, een schitterend rendement, tientallen keren hoger dan dat van een spaarrekening. Maar net die grote stijging schrikt veel mensen af: als aandelen al zoveel duurder zijn geworden, zit er dan nog genoeg benzine in de tank om ook de komende jaren een mooie opbrengst te realiseren? Dat is een heel valabele bedenking: bomen groeien niet tot in de hemel, aandelen ook niet.

Maar welke overwegingen spelen vandaag om wel of niet in de beurs te stappen?

  1. De economie draait goed. Bedrijven verkopen meer, boeken hogere winsten en keren hogere dividenden uit.
  2. De rente blijft de komende tijd laag, zeker in de eurozone.
  3. Wereldwijd is er na de crisisjaren 2008-2009 eindelijk sprake van een vertrouwensherstel.
  4. De economie kan niet zo fors blijven groeien; een afkoeling staat in de sterren geschreven.
  5. De Fed, de Amerikaanse centrale bank, verhoogt de rente regelmatig. Weiliswaar met mondjesmaat, maar de trend is gezet. Op termijn volgt de Europese centrale bank.
  6. De Verenigde Staten voeren importheffingen in op aluminium en staal. Het begin van een handelsoorlog?

Het kan dooien, het kan vriezen...

Kortom, er zijn heel wat argumenten te noemen (nog veel meer dan hierboven opgesomd) die pleiten om nu in aandelen te beleggen, of om dat juist niet te doen. In de praktijk leidt dit vaak tot immobilisme. Mensen die al beleggen, blijven zitten. Mensen die dat nog niet doen, blijven aan de zijlijn staan.

De Soli-Safe koerssignalen

Niets doen is echter slechts zelden de beste oplossing. Daarom heeft Soli-Safe een algoritme ontwikkeld dat koerssignalen uitstuurt die aangeven wanneer je uit aandelen moet stappen en nadien ook opnieuw moet instappen. Het grote voordeel hiervan is, dat je handelt los van iedere emotie. Immers, als het gaat over beleggen, zijn het je emoties die je vaak op het verkeerde been zetten.

Wat zijn de Soli-Safe koerssignalen?

  • Ze geven aan of je moet verkopen (stop loss), dan wel instappen en dit voor 14 indices. Aangezien zowat alle beleggingen aan een van deze indices zijn gekoppeld, kun je door deze signalen te volgen al je beleggingen beschermen.
  • Van zodra een koerssignaal optreedt, ontvang je dit via e-mail. Om het beste resultaat te boeken, moet je er zo snel mogelijk gevolg aan geven.
  • De Soli-Safe koerssignalen - indien stipt gevolgd - zorgen voor aanzienlijke extra rendementen. Toegepast sinds begin 1987 op de EuroStoxx50 en tot en met 16 maart 2018, bedraagt dit extra rendement 88,4%.

Op Soli-Safe.com vind je niet alleen alle informatie over de Soli-Safe koerssignalen, maar ook over de andere abonnementsformules die we aanbieden.

Je verzekert je tegen brand en diefstal. Waarom dan ook niet de waarde van je beleggingen beschermen?

Kies je abonnement

Soli-Safe Investment Software (Soli-Safe)® is een handelsmerk van Precisis nv, Ternat Office Center, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België, Ondernemingsnummer BE0889.513.358. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de in deze webstek gepresenteerde ideeën en concepten, grafieken en tabellen of gelijk welke andere inhoud, is strikt verboden. ©Alle rechten voorbehouden. Zie de Disclaimer.