Duurzaam beleggen

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen is een trend die de laatste jaren in de lift zit. Hoe ver kun je hierin gaan? En is het zelfs mogelijk om 100% duurzaam te beleggen? Laten we dit onderwerp eens even verder uitdiepen.

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord beleggen (in het Engels ‘Socially Responsible Investing - SRI’) is het selecteren van uitsluitend bedrijven die het milieu en de mensenrechten respecteren en die hun activiteiten op een transparante manier uitoefenen. In de praktijk zijn het vaak gespecialiseerde studiebureaus die hierop toezien. Het uitsluiten van bedrijven met activiteiten die als niet maatschappelijk verantwoord worden beschouwd, zoals de wapen- of gokindustrie, heeft als gevolg dat het universum waarin kan worden belegd, verkleint. In de praktijk heeft dit echter weinig invloed op de beleggingsresultaten.

Hoe belangrijk is duurzaam beleggen?

Het gewicht van duurzaam beleggen in het totale beleggingsaanbod verschilt sterk van land tot land. In de Verenigde Staten draait het actueel rond 13% van alle beleggingen in roerende activa; in België en Nederland schommelt het rond 7,5%. De verwachting is dat duurzaam beleggen verder aan belang wint. Enerzijds is dit het gevolg van door de economie gedreven ontwikkelingen, bijvoorbeeld de doorbraak van efficiëntere, maar tegelijkertijd milieuvriendelijker productiemethoden. Anderzijds zijn almaar meer vermogensbeheerders geneigd - bij vergelijkbare vooruitzichten - bedrijven te selecteren die duurzaam produceren.  

Welke fondsen beleggen duurzaam?

Het aantal fondsen dat een strikt duurzaam beleggingsbeleid voert, is vrij beperkt. Bovendien is het niet altijd eenvoudig te achterhalen of het productieproces van een bedrijf wel van ‘a tot z’ duurzaam is. Een voorbeeld is Tesla, de producent van elektrische auto’s. Op het eerste gezicht is dit een duurzaam bedrijf omdat het wagens produceert die door elektriciteit worden aangedreven en die dus geen schadelijke gassen uitstoten. Maar kijkt men naar de lithium-ion batterijen in deze auto’s, dan blijkt dat deze worden geproduceerd met onder meer kobalt en nikkel, twee grondstoffen die vooral in Afrika worden gedolven in vaak mensonwaardige omstandigheden. Een op het eerste gezicht duurzaam bedrijf, beantwoordt daarom niet altijd aan de maatstaven van maatschappelijk verantwoord beleggen.  

Soli-Safe en duurzaam beleggen

De door Soli-Safe geselecteerde fondsen houden maximaal rekening met het duurzame karakter van de onderliggende beleggingen. Verschillende fondsen uit het Soli-Safe universum (onder meer KBC Eco Water, Quest Cleantech, Robeco SAM Agribusiness) beleggen uitsluitend duurzaam, terwijl de meeste andere een groot gewicht geven aan bedrijven die maatschappelijk verantwoord beleggen. Zoals hoger opgemerkt, is 100% ecologisch produceren echter geen sinecure; tot nog toe bestaan er nauwelijks bedrijven waarvan de ecologische voetafdruk verwaarloosbaar is. 

 

Wil je graag aan de slag met beleggen maar kun je nog wat meer informatie gebruiken? Download dan onze gids voor succesvol beleggen.

Ja, ik wil succesvol beleggen

Soli-Safe Investment Software (Soli-Safe)® is een handelsmerk van Precisis nv, Ternat Office Center, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België, Ondernemingsnummer BE0889.513.358. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de in deze webstek gepresenteerde ideeën en concepten, grafieken en tabellen of gelijk welke andere inhoud, is strikt verboden. ©Alle rechten voorbehouden. Zie de Disclaimer.