Wat is inflatie

Wat is inflatie?

“De inflatie laat de lonen sneller stijgen dan verwacht.”
“De inflatie heeft een grote invloed op de koopkracht.”
In de actualiteit wordt regelmatig gegoocheld met de term inflatie. Maar wat betekent het begrip nu precies? Wij klaren dat met plezier even voor je uit. 

We spreken van inflatie als het algemene prijzenpeil stijgt. Die stijging wordt gemeten aan de hand van een virtuele korf - opgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie - waarin zich allerlei goederen, producten en diensten bevinden (vandaag 663 in totaal). Denk bijvoorbeeld aan kleding, elektriciteit, niet-alcoholische en alcoholische dranken, voeding en huishuur. 

De samenstelling van de korf wordt ieder jaar tegen het licht gehouden met de bedoeling zo nauw mogelijk aan te sluiten bij het werkelijke verbruik van een gemiddeld gezin. Dit jaar werden onder andere de smartwatch, de maaltijdbox en het ereloon van een advocaat eraan toegevoegd, terwijl minder populair geworden producten en diensten regelmatig verdwijnen. 

Elke maand berekent de FOD Economie hoeveel de prijzen in die korf veranderd zijn. Als je echter bijvoorbeeld iets in de krant leest over dat prijzenpeil zal het uitgedrukt worden met de term ‘consumptieprijsindex’ (CPI).  De consumptieprijsindex is belangrijk voor ieder van ons omdat hij bepaalt of je loon wordt aangepast. Als de prijzen van de goederen en diensten in de korf stijgen, dan zal de consumptieprijsindex stijgen en zullen de lonen ook moeten stijgen. Al kan de federale regering om redenen van economische politiek beslissen die aanpassing over te slaan (zie bijvoorbeeld de indexsprong van april 2015). 

Is de inflatie in België voor iedereen gelijk?

Inflatie wordt niet door iedereen op dezelfde manier ervaren. De korf weerspiegelt het gemiddelde verbruik van een doorsnee gezin. Lage inkomens zullen als gevolg van de relatief grotere prijsstijgingen van essentiële goederen en diensten zoals elektriciteit en voedingsmiddelen een groter negatief inflatie-effect ondervinden dan grootverdieners. Dit komt doordat die inflatiecorrecties op het loon in procenten worden uitgedrukt. Wanneer je 2% meer verdient op een inkomen van 1500 euro is dat 30 euro, op een inkomen van 4000 euro betekent dit al een veelvoud, namelijk 80 euro. 

Is inflatie een goede of een slechte zaak? 

Op deze vraag valt geen eenduidig antwoord te geven. Het is afhankelijk van je persoonlijke situatie. 

Stel: je hebt geleend voor de aankoop van een huis of een appartement via een hypotheeklening met vaste rentevoet. Dan heb je er baat bij dat de inflatie hoog is en de consumptieprijsindex de hoogte ingaat. Je aflossingen blijven dezelfde, terwijl je loon regelmatig aan de gestegen levensduurte wordt aangepast. In zo’n situatie betaal je na tien jaar iedere maand nog hetzelfde bedrag af aan je bank, terwijl je inkomen gewoon als gevolg van de talrijke indexeringen misschien met 30% of zelfs 40% is gestegen. 

Maar voor mensen die weinig of niets hebben ontleend, is inflatie geen goed nieuws. Niet omdat hun koopkracht vermindert - die wordt immers dankzij de indexering van hun loon in principe gevrijwaard - maar wel omdat de rente op hun spaargeld te laag is om de inflatiestijging bij te houden. Dit is vandaag in België duidelijk het geval. De huidige inflatie op jaarbasis bedraagt ongeveer 2%, maar een spaarboekje, kasbon of obligatie, levert veel minder op. Anders gesteld, hoe meer je spaart, hoe minder je kunt kopen met hetzelfde geld. Onder die omstandigheden maakt sparen je dus armer.

Hoe kun je voordeel halen uit inflatie?

Je kunt aan die vicieuze cirkel ontsnappen door niet langer te sparen, maar over te stappen op beleggen. Je investeert je geld dan in aandelen van bedrijven die op hun beurt reële activa bezitten (gronden, gebouwen, fabrieken, knowhow,…) die gemiddeld in prijs stijgen naarmate de inflatie oploopt. 

Soli-Safe kan je hierbij op twee manieren helpen. Enerzijds door je lijsten voor te leggen met de consistent beter presterende beleggingsfondsen, want beleggen via een fonds is veiliger omdat de risico’s over meerdere aandelen wordt gespreid.  Anderzijds bezorgen we je signalen die aangeven wanneer het veilig is om te beleggen of het moment is aangebroken om de aandelenmarkten tijdelijk te verlaten.

 

Wil je graag aan de slag met beleggen maar kun je nog wat meer informatie gebruiken? Download dan onze gids voor succesvol beleggen.

Ja, ik wil succesvol beleggen

Soli-Safe Investment Software (Soli-Safe)® is een handelsmerk van Precisis nv, Ternat Office Center, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België, Ondernemingsnummer BE0889.513.358. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de in deze webstek gepresenteerde ideeën en concepten, grafieken en tabellen of gelijk welke andere inhoud, is strikt verboden. ©Alle rechten voorbehouden. Zie de Disclaimer.