De beste beleggingen op lange termijn

De beste lange termijn beleggingen

Veel mensen denken dat op lange termijn aandelen veruit het rendabelst zijn, maar dat je daarvoor grote risico’s moet nemen. Is dat zo?

Warren Buffet, de succesvolste lange termijn belegger aller tijden.

Wat zijn de beste lange termijn beleggingen?

Dat een obligatie op de heel lange termijn meer opbrengt dan een spaarboekje en een aandeel meer dan een obligatie, daar is zowat iedereen het over eens. Maar hoeveel meer risico moet je daarvoor nemen? En hoe presteert vastgoed? Bovendien, bestaat er zoiets als een risicoloze belegging? Een publicatie van de Amerikaanse centrale bank (Fed) brengt licht in de duisternis. In ‘The Rate of Return on Everything 1870-2015’, gepubliceerd in november 2017, komt de Fed tot de conclusie dat residentieel vastgoed en beursgenoteerde aandelen over de beschouwde periode ongeveer evenveel renderen, namelijk 7% per jaar na verrekening van inflatie. Tot de Tweede Wereldoorlog is vastgoed de betere belegging. Nadien bekleden aandelen de toppositie, maar ten koste van grote schommelingen: (steen)goede jaren wisselen af met slechtere, terwijl af en toe een crash het beursklimaat helemaal vertroebelt. Het moment waarop je beslist om in aandelen te beleggen, is bijgevolg cruciaal.

Wat geldmarkt- en vastrentende beleggingen zoals obligaties betreft, blijkt de reële opbrengst (d.w.z. na verrekening van inflatie) van 1870 tot en met 2015 tussen 1% en 3% per jaar te liggen. Probleem hierbij is dat deze rendementen - in tegenstelling tot wat je misschien denkt - niet stabiel zijn, maar sterk schommelen. Vandaag zijn ze zelfs duidelijk negatief als gevolg van de lage nominale rentevergoeding (op een gereglementeerd spaarboekje meestal 0,11% per jaar) en de inflatie die in België rond 2% schommelt. Met andere woorden, je verliest aan koopkracht. Het reële rendement van vastrentende beleggingen schommelt dus evengoed, maar ligt op lange termijn beduidend lager dan dat van aandelen of vastgoed. Waarom zou je dan daarvoor kiezen?

Als je op lange termijn met beleggen geld wilt verdienen, ligt de aanpak voor de hand: je moet je centen in aandelen en/of in vastgoed stoppen. Maar je kunt het nog slimmer spelen. Soli-Safe heeft namelijk een tool ontwikkeld die aangeeft wanneer je niet in aandelen moet beleggen en wanneer juist wel. Op die manier vermijd je de negatieve beursjaren en stap je in aandelen op een ogenblik dat ze opnieuw beginnen te stijgen. Het extra rendement dat die innoverende aanpak bovenop de hoger genoemde 7% oplevert, is aanzienlijk.

Wil je hierover graag meer weten? Klik dan op de link hieronder!

Ja, ik wil succesvol beleggen

Soli-Safe Investment Software (Soli-Safe)® is een handelsmerk van Precisis nv, Ternat Office Center, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België, Ondernemingsnummer BE0889.513.358. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de in deze webstek gepresenteerde ideeën en concepten, grafieken en tabellen of gelijk welke andere inhoud, is strikt verboden. ©Alle rechten voorbehouden. Zie de Disclaimer.