Nu beginnen met beleggen?

Zeepbellen of zeepsop?

De ECB gaat wellicht vanaf volgend jaar haar ultralage rentebeleid terug draaien. Een evaluatie.

Het beleid van de ECB: een goed rapport of een onvoldoende?

De massale geldcreatie door de ECB heeft er mee voor gezorgd dat een zware recessie werd vermeden. Maar helemaal uitsluiten dat een centrale bank meer kwaad dan goed doet, kunnen we anderzijds ook nog niet. We moeten wachten tot de volledige beleidscyclus van stimulerend beleid , over neutraal tot restrictief en dan terug naar een stimulerende fase, voltooid is. Dat kan in de huidige omstandigheden bijna een decennium duren.

De nadelige gevolgen van het omdraaien van de sterke geldinjecties

Op korte termijn blijft het uitkijken naar de nadelige gevolgen van het omkeren van de sterke geldinjecties. In de eerste plaats gaat het om de vraag of de ECB de geldcreatie ordelijk kan terugschroeven, zonder de obligatiemarkt te ontwrichten. De financiële geschiedenis kan hier ons weinig leren, tenzij de ervaring van de financiële crisis van 2008 die aangeeft dat schokken snel wereldwijd gevoeld worden. Enig voorzichtig optimisme is wel gerechtvaardigd door de Amerikaanse ervaring. De Federal Reserve (Fed) staat verder in het normalisatieproces van het monetair beleid en dat heeft voorlopig weinig problemen gesteld. Naast de effecten op de obligatiemarkt, zijn er de nog moeilijker in te schatten gevolgen op andere economische en financiële variabelen. Duidelijk is in ieder geval dat de onzekerheid zal resulteren in meer volatiliteit van alle prijzen. Financiële tussenpersonen zien derhalve gouden tijden aanbreken. Voor de 'man in de straat' ligt dat totaal anders. Voor hem zal bijvoorbeeld beleggen in aandelen nog meer dan anders gelijken op een casinospel.

Zeepbellen of zeepsop?

Ruimer bekeken gaat het om de vraag of het kwantitatieve beleid geresulteerd heeft in zeepbellen die op ontploffen staan, of daarentegen de basis heeft gelegd voor een gezonde groei via de creatie van veel kleine zeepbellen, zeepsop. Of er zeepbellen ontstaan zijn, is moeilijk in te schatten omdat die niet noodzakelijk inhouden dat prijzen exorbitant gestegen zijn. Prijzen die stabiel bleven, maar zonder de monetaire stimulansen tientallen procenten gedaald zouden zijn, zijn net zo goed zeepbellen. Zelfs in ruim bestudeerde financiële markten, zoals die van aandelen waar dagelijks prijzen worden gevormd en duizenden analisten hun opinie formuleren, bestaat geen eensgezindheid over de vraag of die markten aan de vooravond van een crash staan, dan wel of de huidige waarderingen verantwoord zijn. Over de meeste andere markten zoals deze voor woningen, bouwgronden, antiek, oldtimers enzovoort bestaan nauwelijks zinvolle prijsindices en is een evaluatie nog veel moeilijker.

De ontploffende zeepbel

Natuurlijk is het belang van die markten, macro-economisch bekeken, eerder beperkt. Maar het gaat om de psychologische impact van een ontploffende zeepbel. Wordt dat als de voorbode gezien van komend onheil, dan kan er snel een cascade van paniekverkopen op andere markten ontstaan. Zo'n scenario is niet waarschijnlijk, maar valt niet uit te sluiten. Vervelend is dat de monetaire overheden het zeer moeilijk hebben om zoiets in te schatten en te vermijden. De financiële crisis van tien jaar geleden bewijst dat overduidelijk. Bovendien hebben ze geen greep op die markten. Een economische heropleving steunt op een veelvoud van initiatieven. Hopelijk worden de succesvolle initiatieven niet gekortwiekt door uiteenspattende zeepbellen.

Prof. em. Jef Vuchelen (deze bijdrage verscheen in Trends van 29 maart 2018)


De Soli-Safe koerssignalen

Om het hoofd te bieden aan de onzekerheden voortvloeiend o.m. uit het ECB beleid, heeft Soli-Safe een algoritme ontwikkeld dat koerssignalen uitstuurt die aangeven wanneer je uit aandelen moet stappen en nadien ook opnieuw moet instappen. Het grote voordeel hiervan is, dat je handelt los van iedere emotie. Immers, als het gaat over beleggen, zijn het je emoties die je vaak op het verkeerde been zetten.

Wat zijn de Soli-Safe koerssignalen?

  • Ze geven aan of je moet verkopen (stop loss), dan wel instappen en dit voor 14 indices. Aangezien zowat alle beleggingen aan een van deze indices kunnen worden gekoppeld, kun je door deze signalen te volgen al je beleggingen beschermen.
  • Van zodra een koerssignaal optreedt, ontvang je dit via e-mail. Om het beste resultaat te boeken, moet je er zo snel mogelijk gevolg aan geven.
  • De Soli-Safe koerssignalen - indien stipt gevolgd - zorgen voor aanzienlijke extra rendementen. Toegepast sinds begin 1987 op de EuroStoxx50 en tot en met 22 mei 2018, bedraagt dit extra rendement 86,9%.

Op Soli-Safe.com vind je niet alleen alle informatie over de Soli-Safe koerssignalen, maar ook over de andere abonnementsformules die we aanbieden.

Je verzekert je tegen brand en diefstal. Waarom ook niet de waarde van je beleggingen beschermen?

Kies je abonnement

Soli-Safe Investment Software (Soli-Safe)® is een handelsmerk van Precisis nv, Ternat Office Center, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België, Ondernemingsnummer BE0889.513.358. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de in deze webstek gepresenteerde ideeën en concepten, grafieken en tabellen of gelijk welke andere inhoud, is strikt verboden. ©Alle rechten voorbehouden. Zie de Disclaimer.