Aanvraag Demo Portefeuille audit

Ja, ik zou graag per e-mail een voorbeeld ontvangen van een Soli-Safe Portefeuille Audit.

Tegelijkertijd met deze aanvraag bevestig ik dat ik de ontvangen informatie noch wat betreft model en formaat, noch wat betreft inhoud of voorstelling van zaken voor een ander dan strikt persoonlijk gebruik zal aanwenden. Ik zal ze evenmin op geen enkele manier dupliceren, publiceren of op gelijk welke andere manier verspreiden. Zou ik dat toch doen, dan stel ik mij bloot aan mogelijke eisen tot schadevergoeding onder meer wegens inbreuken op het copyright van Precisis nv.

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht in te vullen.

Soli-Safe Investment Software (Soli-Safe)® is een handelsmerk van Precisis nv, Ternat Office Center, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België, Ondernemingsnummer BE0889.513.358. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de in deze webstek gepresenteerde ideeën en concepten, grafieken en tabellen of gelijk welke andere inhoud, is strikt verboden. ©Alle rechten voorbehouden. Zie de Disclaimer.