Met minder risico succesvol beleggen dankzij een selectie van consistent beter presterende fondsen en ETF's

Kies je abonnement

De voordelen van fondsbeleggen

Een beleggingsfonds kan actief of passief beleggen. Actief betekent dat het zijn referte-index wil overtreffen; passief dat het de prestatie van zijn referte-index zo getrouw mogelijk wil afspiegelen. Passief beheerde fondsen noemt men Exchange Traded Funds (ETF). Beide hebben het enorme voordeel dat ze voor een mooie spreiding in je portefeuille zorgen, waardoor je de beleggingsrisico’s beperkt. Fondsen zijn minder onderhevig aan koersschommelingen, omdat één fonds een groot aantal individuele effecten omvat. Zou één effect slecht presteren, is de impact op de totale waarde van het fonds klein.

Bij elk beleggingsfonds hoort een risicograad. Zo heeft een fonds dat belegt in aandelen van micro bedrijven gevestigd in opkomende landen een veel hogere risicograad dan een fonds dat belegt in aandelen van Europese multinationals. Soli-Safe combineert een aantal fondsen per risicograad, zodat je als belegger gemakkelijk kunt inschatten hoeveel risico je neemt. Daarnaast zorgt de unieke Soli-Safe methodologie ervoor dat zelfs voor de hoogste risicograden het dalingspotentieel beperkt is, omdat je tijdig koerssignalen in je mailbox ontvangt die je zeggen wanneer te verkopen. Uiteraard kun je onze koerssignalen ook toepassen op individuele aandelenposten.

Hoe maakt Soli-Safe het verschil ten opzichte van financiële instellingen?

Je geniet van onze unieke koerssignalen methodologie. Dankzij deze signalen weet je wanneer je in en uit de beurs moet stappen. Wijzigt zich een signaal, dan krijg je van ons meteen een mailtje zodat je onmiddellijk actie kunt ondernemen. Wekelijks sturen we je een mailtje met het overzicht van onze koerssignalen en van onze drie type-portefeuilles.

Je krijg van Soli-Safe een uitgebreide gids (pdf bestand) die onder meer uitlegt hoe de interne keuken van beleggingsfondsen werkt en waarop je moet letten als je een fonds (actief beheerd of ETF) koopt.

In het Soli-Safe fondsenuniversum staat naast ieder fonds vermeld i) bij welke financiële instelling(en) je het tegen de beste voorwaarden kunt kopen en ii) vind je een korte commentaar.

Financiële instellingen promoten meestal de eigen fondsen. Dit aanbod huisfondsen komt echter vrijwel nooit overeen met de consistent beter presterende fondsen. Soli-Safe vult deze leemte op door fondsen te identificeren die bewezen hebben beter te presteren dan het gemiddelde van hun sector, ongeacht welke financiële instelling ze aanbiedt.

De objectief samengestelde fondsenlijst van Soli-Safe staat garant voor het realiseren van beduidend hogere rendementen. Wanneer je bovendien onze koerssignalen opvolgt - een dienst die financiële instellingen niet aanbieden - kun je rendementen realiseren die je vandaag niet voor mogelijk houdt.

Binnen het fondsenuniversum van Soli-Safe krijg je dankzij de link met de database van de gespecialiseerde informatieleverancier Morningstar alle relevante gegevens - zoals historische rendementen, huidige koers en sector- en geografische spreiding - van de door jou geselecteerde fondsen. Je weet dus exact waarin je belegt.

Wat houdt de Standaard Plus abonnementsformule in?

  • Je hebt op ieder ogenblik toegang tot de webpagina die per index alle koerssignalen die op dat moment van kracht zijn oplijst, inclusief hun historiek (grafiek).
  • Een pijl geeft bovendien aan in welke richting het signaal evolueert.
  • Van zodra een koerssignaal zich wijzigt, stuurt Soli-Safe je een mailtje dat je hiervan op de hoogte brengt.
  • Iedere maandag ontvang je via e-mail ons Weekbericht met een overzicht van alle koerssignalen en de evolutie van onze drie typeportefeuilles.
  • Je krijgt vier keer per jaar via e-mail onze Nieuwsbrief voor Klanten toegestuurd.
  • Je hebt toegang tot ons online platform, een fondsenuniversum met de consistent beter presterende beleggingsfondsen en ETF's en de bijhorende risicograden. In dit universum volgt Soli-Safe een honderdtal fondsen op, gekoppeld aan 14 gekende indices. Naast ieder fonds staat vermeld bij welke financiële instelling(en) je het tegen de beste voorwaarden kunt kopen en lees je een korte commentaar.
  • Je hebt toegang tot het Extra Inkomen alternatief: beleggen in beursgenoteerde ETF's die een hoog dividend uitkeren onder bescherming van de Soli-Safe koerssignalen.
  • Je krijgt de uitgebreide gids 'Tips & Tricks' met informatie o.m. over de verschillen tussen actief beheerde fondsen en ETF's, over hun respectieve kostenstructuur, via welke kanalen je fondsen kunt kopen en met welke taksen en belastingen je rekenng moet houden.
  • Prijs: 199 euro (excl. Btw) per jaar.

Kies je abonnement

Soli-Safe Investment Software (Soli-Safe)® is een handelsmerk van Precisis nv, Ternat Office Center, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België, Ondernemingsnummer BE0889.513.358. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de in deze webstek gepresenteerde ideeën en concepten, grafieken en tabellen of gelijk welke andere inhoud, is strikt verboden. ©Alle rechten voorbehouden. Zie de Disclaimer.