Stap op het juiste moment in of uit een belegging met de koerssignalen van Soli-Safe

Start vandaag

Wat zijn koerssignalen en hoe kunnen ze jou helpen?

Soli-Safe ontwikkelde een algoritme waarbij op basis van tal van statistische variabelen trends worden herkend. Deze dalende of stijgende trends veroorzaken signalen die aangeven wanneer het tijd is om jouw beleggingen van de hand te doen of net tot aankoop over te gaan. Dankzij deze signalen weet je als startende belegger wanneer het een goed moment is om een eerste belegging te doen. Anderzijds, soms is wachten op het juiste instapmoment (d.w.z. je geld voorlopig op een spaar- of zichtrekening laten staan) de beste belegging.

Deze koerssignalen laten je als belegger toe om voor ieder van de 14 door Soli-Safe gevolgde indices, zoals de EuroStoxx50 index of de S&P 500 index, op ieder ogenblik te bepalen of erin beleggen een goed idee is, of juist niet. Het nauwgezet opvolgen van deze koerssignalen leidt op termijn tot het realiseren van superieure rendementen. Deze signalen zijn echter niet meer dan een leidraad. Het staat jou uiteraard vrij ze al of niet op te volgen. Jij blijft altijd baas over jouw beleggingen.

Hoe berekent Soli-Safe deze signalen?

Soli-Safe baseert zich voor het berekenen van deze signalen op publiek toegankelijke gegevens gepubliceerd door aandelenbeurzen, beleggingsfondsen of leveranciers van indexcijfers. Op basis van deze ruwe data berekent het door Soli-Safe ontwikkelde algoritme de koerssignalen.

Als je een abonnement neemt op de koerssignalen van Soli-Safe, krijg je toegang tot de signalen die van toepassing zijn op 14 indices (aandelen, grondstoffen en vastgoed). Je weet dus op ieder moment of je er goed aan doet belegd te zijn, of juist niet.

Wat houdt deze abonnementsformule in?

  • Je ontvangt de koerssignalen via mailupdates van zodra er een verandering (instap of uitstap) optreedt.
  • Je hebt op ieder ogenblik toegang tot de webpagina die per index alle koerssignalen die op dat ogenblik van kracht zijn, oplijst, inclusief hun historiek (grafiek).
  • Je krijgt vier keer per jaar via e-mail onze Nieuwsbrief voor Klanten toegestuurd.
  • Prijs: 99 euro (excl. btw) per jaar.

Abonneer je nu op deze formule

Soli-Safe Investment Software (Soli-Safe)® is een handelsmerk van Precisis nv, Ternat Office Center, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België, Ondernemingsnummer BE0889.513.358. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de in deze webstek gepresenteerde ideeën en concepten, grafieken en tabellen of gelijk welke andere inhoud, is strikt verboden. ©Alle rechten voorbehouden. Zie de Disclaimer.