Stap op het juiste moment in of uit een belegging met de koerssignalen van Soli-Safe


Kies je abonnement

Wat zijn koerssignalen en hoe kunnen ze jou helpen?

Soli-Safe ontwikkelde een algoritme waarbij op basis van tal van statistische variabelen trends worden herkend. Deze dalende of stijgende trends geven signalen af die aangeven wanneer het tijd is om uit een belegging te stappen of om tot aankoop over te gaan. Dankzij deze signalen weet je als (startende) belegger wanneer het een goed moment is om een eerste belegging te doen. Anderzijds, soms is wachten op het juiste instapmoment (d.w.z. je geld voorlopig op een spaar- of zichtrekening laten staan) de beste belegging.

Deze koerssignalen laten je als belegger toe om voor ieder van de 14 door Soli-Safe gevolgde indices (*) op ieder ogenblik te bepalen of erin beleggen een goed idee is, of juist niet. Het nauwgezet opvolgen van deze koerssignalen leidt op termijn tot het realiseren van superieure rendementen. Deze signalen zijn echter niet meer dan een leidraad. Het staat je uiteraard vrij ze al of niet op te volgen. Jij blijft altijd baas over jouw beleggingen.

(*) De Soli-Safe Investment Software berekent koerssignalen voor de volgende indices: MSCI World, EuroStoxx50, S&P500, Topix, MSCI Europe Small Cap, Russell 2000, MSCI AC Asia Pacific incl. Japan, MSCI Emerging Markets, MSCI Small Cap World, MSCI BRIC, MSCI Frontier Markets, FTSE EPRA NAREIT Developed, FTSE EPRA NAREIT Europe, DJ Commodities.

Hoe berekent Soli-Safe deze signalen?

Soli-Safe baseert zich voor het berekenen van deze signalen op publiek toegankelijke gegevens gepubliceerd door aandelenbeurzen, beleggingsfondsen of leveranciers van indexcijfers. Op basis van deze ruwe data berekent het door Soli-Safe ontwikkelde algoritme de koerssignalen.

Een abonnement 'Koerssignalen' van Soli-Safe geeft je toegang tot aan- en verkoopsignalen van toepassing op 14 indices (zie hoger). Je weet dus op ieder moment of je er goed aan doet belegd te zijn, of juist niet.

Wat houdt de Basis abonnementsformule in?

  • Je hebt op ieder ogenblik toegang tot de webpagina die per index alle koerssignalen die op dat ogenblik van kracht zijn, oplijst, inclusief hun historiek (grafiek).
  • Een pijl geeft bovendien aan in welke richting het signaal evolueert.
  • Van zodra een koerssignaal zich wijzigt, stuurt Soli-Safe je een mailtje dat je hiervan op de hoogte brengt.
  • Iedere maandag ontvang je via e-mail ons Weekbericht met een overzicht van alle koerssignalen en de evolutie van onze drie typeportefeuilles.
  • Je krijgt vier keer per jaar via e-mail onze Nieuwsbrief voor Klanten toegestuurd.
  • Prijs: 99 euro (excl. Btw) per jaar.

Kies je abonnement

Soli-Safe Investment Software (Soli-Safe)® is een handelsmerk van Precisis nv, Ternat Office Center, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België, Ondernemingsnummer BE0889.513.358. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de in deze webstek gepresenteerde ideeën en concepten, grafieken en tabellen of gelijk welke andere inhoud, is strikt verboden. ©Alle rechten voorbehouden. Zie de Disclaimer.