Privacy

PRECISIS nv, de juridische eigenaar van het merk Soli-Safe® en van de Soli-Safe Investment Software, onderschrijft integraal de stelling dat privacy op het internet essentieel is voor het vertrouwen van de internetgebruiker en voor het blijvend succes van het internet als een dienstverlenend en commercieel medium. Alle persoonlijke informatie die u aan ons overmaakt, is enkel bestemd voor intern gebruik met als doel uw vragen c.q. opmerkingen op een efficiënte manier te beantwoorden.

Alle meegedeelde gegevens zijn wettelijk beschermd door de Belgische wet van 8 december 1992, gewijzigd door de Belgische wet van 11 december 1998, door het Belgisch koninklijk besluit van 13 februari 2001 en door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG (in het Engels General Data Protection Regulation, GDPR) in voege getreden op 25 mei 2018. Dit betekent dat we uw toestemming moeten hebben om deze gegevens te verzamelen, dat deze informatie correct en relevant dient te zijn en dat ze enkel voor specifieke doeleinden mag worden gebruikt. U hebt eveneens het recht uw persoonlijke gegevens in te kijken en te wijzigen, mits gedagtekend en ondertekend verzoek.

Meer in het bijzonder garanderen we u dat de door u overgemaakte gegevens op geen enkele manier worden doorgegeven, ter beschikking gesteld, verhuurd of verkocht aan gelijk welke derde partij, tenzij Precisis hiertoe wettelijk verplicht is, of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

Deze webstek maakt gebruik van cookies, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker worden weggeschreven om het gebruik van de webstek te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich telkens opnieuw moet kenbaar maken door uw gebruikersnaam en paswoord in te tikken. Het gebruik van cookies is algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle websites. U dient het gebruik van cookies expliciet te aanvaarden door op de desbetreffende link te klikken. Alleen op die manier kunt u optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die deze webstek biedt.

Door deze webstek te gebruiken gaat u akkoord met het privacybeleid van toepassing op deze webstek. Indien uw gegevens verkeerd zijn of indien u de schrapping ervan wenst uit onze databank, gelieve dit per e-mail te bevestigen via info@Soli-Safe.com. De databank van Soli-Safe® wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke, PRECISIS nv, Ternat Office Center, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België, ondernemingsnummer BE0889.513.358. Telefoon +32 (0)53 68.1241, fax +32 (0)53 68.0117, e-mail info@precisis.be.

We houden ons het recht voor deze privacyregeling op om het even welk tijdstip aan te passen. De gebruikers worden hiervan via deze webstek op de hoogte gebracht, tenzij deze aanpassingen in hun voordeel zijn.

Soli-Safe Investment Software (Soli-Safe)® is een handelsmerk van Precisis nv, Ternat Office Center, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België, Ondernemingsnummer BE0889.513.358. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de in deze webstek gepresenteerde ideeën en concepten, grafieken en tabellen of gelijk welke andere inhoud, is strikt verboden. ©Alle rechten voorbehouden. Zie de Disclaimer.