“Kennis is Macht”
(Francis Bacon, 1561-1626)

“Niet in technologie moet je vertrouwen, maar in de mens”
(Steve Jobs, 1955-2011)

Soli-Safe analyseert de economie en de bedrijfswereld, staat stil bij geopolitieke ontwikkelingen en bij de grote macrotrends zoals de klimaatverandering en de omschakeling naar een meer duurzame samenleving. Op basis van deze rapporten formuleren we concrete prognoses en adviezen over de financiële markten en het potentieel van aandelen, obligaties, edelmetaal en vastgoed.

Genieten van de hoge aandelenrendementen zonder gevaar voor grote correcties? Het kan! Soli-Safe heeft een software ontwikkeld die zegt wanneer in en uit de beurs te stappen. Sinds meer dan tien jaar heeft hij in de praktijk zijn waarde bewezen. Ontdek op de volgende pagina’s hoe ook jij ermee kunt scoren!