Op lange termijn renderen aandelen beter dan obligaties of spaarboekjes. Spijtig genoeg betaal je hiervoor een ‘prijs’: beurzen kunnen flink schommelen en noteren soms diep in het rood. Niet iedereen wil zo’n risico’s lopen. Niet iedereen heeft een voldoende lange beleggingshorizon om die tegendraadse ontwikkelingen uit te zitten.

Dé manier om hiermee om te gaan is tijdig in en uit de markt te stappen. Deze eenvoudige stelregel leidt niet alleen tot beduidend hogere rendementen, maar bespaart je wellicht slapeloze nachten.

Hiertoe heeft Precisis de Soli-Safe® software ontwikkeld. Dat is een unieke methodologie die zegt wanneer je in aandelen, beursgenoteerd vastgoed en grondstoffen moet beleggen, en wanneer je de markt tijdelijk de rug moet toekeren. Mits toepassing van de Soli-Safe koerssignalen, zou een belegging in de MSCI World aandelenindex (een index die de koersontwikkeling van grote beursgenoteerde bedrijven uit 23 ontwikkelde landen weergeeft) van begin 2000 tot einde 2020 met 198,9% zijn gestegen. Zonder onze koerssignalen blijft de stijging beperkt tot 89,3%. Ook op kortere termijn leidt de toepassing van de Soli-Safe koerssignalen tot veel extra rendement. In het woelige beursjaar 2020 steeg de MSCI World zonder toepassing van onze koerssignalen met 14,1%. Met toepassing ervan loopt de meerwaarde op tot 38,0%. Onderstaande grafieken illustreren dit.

Wat is de beste belegging op lange termijn?

De Soli-Safe software volgt 22 gekende indices waarvan 19 op aandelen, 2 op beursgenoteerd vastgoed en 1 op grondstoffen. Het tabblad ‘Hoe?’ vertelt je hoe je deze moet gebruiken om hogere rendementen te behalen.