Op lange termijn renderen aandelen beter dan obligaties of spaarboekjes. Spijtig genoeg betaal je hiervoor een ‘prijs’: beurzen kunnen flink schommelen en noteren soms diep in het rood. Niet iedereen wil zo’n risico’s lopen. Niet iedereen heeft een voldoende lange beleggingshorizon om die tegendraadse ontwikkelingen uit te zitten.

Dé manier om hiermee om te gaan is tijdig in en uit de markt te stappen. Deze eenvoudige stelregel leidt niet alleen tot beduidend hogere rendementen, maar bespaart je wellicht slapeloze nachten.

Hiertoe heeft Precisis de Soli-Safe® software ontwikkeld. Dat is een unieke methodologie die zegt wanneer je in aandelen, beursgenoteerd vastgoed en grondstoffen moet beleggen, en wanneer je de markt tijdelijk de rug moet toekeren. Mits toepassing van de Soli-Safe koerssignalen, zou een belegging in de MSCI World aandelenindex (een index die de koersontwikkeling van grote beursgenoteerde bedrijven uit 23 ontwikkelde landen weergeeft) van begin 1988 tot einde 2022 met 843,9% zijn gestegen. Zonder onze koerssignalen blijft de stijging beperkt tot 540,1%. Ook op kortere termijn leidt de toepassing van de Soli-Safe koerssignalen tot veel extra rendement. In de covid-19 beursjaren 2020-2021 steeg de MSCI World zonder toepassing van onze koerssignalen met 37,0%. Mits toepassing ervan loopt de meerwaarde op tot 65,9%. Onderstaande grafieken illustreren dit.

Naast de koerssignalen methodologie, publiceert Soli-Safe uitgebreide rapporten over de beleggingswereld en de factoren die hem beïnvloeden. Macro-economische onderwerpen komen aan bod (o.m. over de verwachte inflatie, de impact op de economie van de oorlog in Oekraïne, de toekomst van onze pensioenen...), maar andere behandelen heel praktische onderwerpen zoals welke beleggingen te kiezen in tijden van inflatie, de toekomstige energieprijzen en welke de beste holdings zijn. Het spreekt vanzelf dat ze afsluiten met concrete tips en adviezen. Tenslotte vergast prof. em. Jef Vuchelen u regelmatig op een column over economisch populisme: korte, scherpe analyses van voorvallen die in de kijker staan.

Wat is de beste belegging op lange termijn?


De Soli-Safe software volgt 22 gekende indices waarvan 19 op aandelen, 2 op beursgenoteerd vastgoed en 1 op grondstoffen. Het tabblad ‘Hoe?’ vertelt je hoe je deze moet gebruiken om hogere rendementen te behalen.