De Soli-Safe® koerssignalen leveren stop loss en herinstapsignalen af op 22 beursindices. Je kunt ze als leidraad gebruiken om al of niet in aandelen en fondsen te beleggen waarvan het koersverloop aan een van deze 22 beursindices is gekoppeld.

In de Beleggingsaccelerator® leggen we uit hoe de Soli-Safe® koerssignalen tot stand komen. Klik hier om dit document te downloaden.

Op lange termijn renderen aandelen superieur vergeleken met vastrentende producten zoals obligaties, kasbons en spaarboekjes. Dit hogere rendement komt niet in een rechte lijn tot stand, maar volgt een parcours met diepe dalen en hoge pieken. De Soli-Safe® stop loss signalen hebben tot doel de grootste koersdalingen te vermijden, zodat bij het opvolgen van een stop loss signaal het waardeverlies van je beleggingen eindigt. Anderzijds betekent een Soli-Safe® herinstapsignaal dat het tijd is om opnieuw in aandelen te beleggen. Zo je dit signaal in aankooporders omzet, geniet je volop mee van een nieuwe beurshausse. 

Van zodra je een abonnement hebt genomen, krijg je dagelijks per e-mail het overzicht van de op dat ogenblik van kracht zijnde stop loss en herinstapsignalen op die indices die deel uitmaken van je abonnement. Je kunt er meteen naar handelen door te beleggen in indices met een groen (herinstap) signaal of aan de zijlijn te blijven staan voor indices met een rood (stop loss) signaal. Indien een koerssignaal wijzigt, krijg je hiervan per e-mail onmiddellijk bericht. Het komt er dan op aan zo spoedig mogelijk de beleggingen gekoppeld aan deze index te verkopen of aan te kopen. Hoe langer je wacht om dit te doen, hoe minder voordeel de toepassing van de Soli-Safe® koerssignalen je in principe oplevert.

Neen. De beurzen kennen een wispelturig verloop. Soms stijgen ze dagen na elkaar, dan volgen winstnemingen waarna de cyclus zich herhaalt. Bovendien treden af en toe onmogelijk te voorspellen zware correcties op (bv. de covid-19 crash) die leiden tot grote (tijdelijke) verliezen. De Soli-Safe® koerssignalen beperken deze verliezen, maar het oorspronkelijk kapitaal beschermen doen ze niet. Kapitaalbescherming is slechts mogelijk tegen een hoge kost en vaak mits het opgeven van een deel van het opwaartse potentieel: geen rendement zonder risico. Kortom, wanneer je de Soli-Safe® koerssignalen getrouw toepast, zul je bij financieel stormweer ook schade ondervinden, maar in veel mindere mate dan wanneer je heel de tijd volledig belegd blijft.

Neen. De Soli-Safe® koerssignalen worden berekend op basis van historische indexgegevens en -patronen. De toekomstige ontwikkeling van financiële indices is onvoorspelbaar, onder meer omdat ze wordt beïnvloed door externe factoren. Voorbeelden hiervan zijn de covid-19 pandemie en de mega-interventies van de overheden om de gevolgen ervan te temperen. Als gevolg hiervan kunnen ‘valse’ signalen optreden, d.w.z. koerssignalen die achteraf bekeken onterecht bleken. De essentie is dat je - op het ogenblik dat een koerssignaal optreedt - je onmogelijk kunt weten of het signaal terecht is of vals. Met de ervaring van historieken die voor sommige indices meer dan 30 jaar teruggaan, weten we dat de afgeleverde signalen in ongeveer 2/3de van de gevallen correct zijn. Als abonnee volstaat het bijgevolg de koerssignalen meteen op te volgen. Soms slaan ze de bal mis, maar op lange termijn heb je de zekerheid beduidend beter te scoren dan de index die je volgt.

Dat kan, maar we raden het af. De reden is dat een individueel aandeel een parcours kan volgen dat volledig afwijkt van dat van de index waarvan het deel uitmaakt. Daarom gebruik je de Soli-Safe® koerssignalen bij voorkeur in het kader van een beleggingsfonds dat een index afspiegelt. Op die manier is het koersverloop van het fonds maximaal gekoppeld aan de afgespiegelde index en is de doeltreffendheid van de gegenereerde koerssignalen het hoogst.

Op de pagina ‘Abonneren’ vind je alle info hierover. 

Je neemt een jaarabonnement dat per kwartaal wordt afgerekend. Op de jaarlijkse vervaldag krijg je een uitnodiging om je abonnement te vernieuwen. Deze vernieuwing gebeurt niet automatisch. Je moet zelf initiatief nemen om je abonnement te vernieuwen.

Je kunt je abonnement op ieder ogenblik opzeggen. Hiertoe surf je naar de klantenzone/Mijn account en vink je aan dat je na de lopende periode van drie maanden niet langer abonnee wenst te blijven. Je krijgt van ons meteen de bevestiging van je opzeg. Opzeg voor het lopende kwartaal inbegrepen terugbetaling van het nog niet verbruikte abonnementsgeld voor het lopende kwartaal, is niet mogelijk.

Neen. Hiervoor kun je terecht bij je bank, financieel adviseur of verzekeringsmakelaar. Precisis geeft geen geïndividualiseerd financieel advies.

Precisis publiceert de gids ‘Beleggen, dat doe je zo.’ Die kun je hier gratis downloaden.

Hiervoor gebruik je het formulier dat je vindt onder het tabblad ‘Contact’ in de Klantenzone.