Omdat je meer wilt weten over de achtergrond van sparen en beleggen.

Omdat je interesse hebt in de grote trends die de economie sturen.

Omdat je maatschappelijk verantwoord wilt beleggen.

Omdat je meer rendement wilt realiseren dan een spaarrekening biedt.

Omdat je onafhankelijke inzichten en meningen belangrijk vindt.

Omdat je mikt op een hoger rendement zonder meer risico te nemen.

Omdat je kostenbewust wilt beleggen.

Een brede kijk op de wereld

Ons motto ‘Kennis is Macht’ is niet alleen van toepassing op de financiële wereld. Het is algemeen gangbaar: hoe groter je kennis, hoe groter je potentiële impact op je omgeving. Daarom is het verbazingwekkend dat veel mensen die binnen hun vakgebied hoog-competent zijn, dit principe totaal miskennen wanneer het gaat over sparen en beleggen. Dan handelen ze vaak in blind vertrouwen, met als excuus gebrek aan tijd of interesse. Als gevolg van beleggingsverliezen en tegenvallend rendement kan dergelijke houding iemand letterlijk duur te staan komen.

Soli-Safe wil zijn steentje bijdragen tot de oplossing van deze problematiek door de publicatie van diepgravende, maar vlot lezende analyses over breed-economische onderwerpen. Hierbij betrekken we geopolitieke overwegingen en besteden we ruim aandacht aan macrotrends zoals de veroudering van de bevolking, de klimaatverandering en de verduurzaming van de samenleving. Deze analyses koppelen we aan sparen en beleggen. De columns over economisch populisme van prof. em. Jef Vuchelen zetten een kritische noot bij het economisch-financieel gebeuren.

Hoger rendement, lager risico

Sparen kost geld. Dat is vandaag meer dan ooit het geval omdat de inflatie ruim hoger is dan de rentevergoeding die je krijgt: je lijdt koopkrachtverlies. Dit betekent dat je met eenzelfde bedrag vandaag minder van hetzelfde kunt kopen dan enkele jaren terug.

Als je belegt, realiseer je op lange termijn een positief reëel rendement (d.w.z. je opbrengst is hoger dan het inflatieritme), maar de soms sterk schommelende aandelenkoersen schrikken veel mensen af. De koerssignalen van Soli-Safe zijn de oplossing. Ze beschermen je tegen belangrijke beurscorrecties door aan te geven wanneer je tijdelijk de beurs de rug moet toekeren en zeggen je wanneer het moment is aangebroken om opnieuw in te stappen. Hierdoor vermijd je niet alleen zware verliezen, maar realiseer je een hoger rendement dan wanneer je heel de tijd belegd blijft. De Soli-Safe koerssignalen hebben betrekking op 19 aandelenindices, 2 vastgoedindices en 1 grondstoffenindex. De tabbladen ‘Koerssignalen’ en ‘Hoe?’ vertellen je welke ze zijn en hoe je ze gebruikt.